Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

City Calendar

Vietnamese-language webinar for small businesses in San Jose

Sponsored by The City of San Jose and SBDC - Silicon Valley Small Business Development Center

  • Date: 05/21/2020 3:00 PM - 4:30 PM
  • Introduction: Quý doanh nghiệp tham dự diễn đàn này sẽ được tìm hiểu thêm về chương trình Paycheck Protection Program và những chương trình khác dành cho các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Return to full list >>