Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (more information)

City of San Jose Blog

View the latest stories from the City of San José


Senior Nutrition Program Public Notice

The Senior Nutrition Program has transitioned to a boxed pick-up lunch format until further notice.

Post Date:03/09/2020 2:15 PM

Spanish and Vietnamese translated text available below.

The City of San José is continuing to monitor and respond to guidance from the Santa Clara County Public Health Department to take proactive steps to protect the health of our community by making additional recommendations to slow the spread of the novel coronavirus (COVID-19) in our community and reduce the number of people infected.

The health and safety of our employees, residents, businesses, and visitors remains the highest priority for the City of San José. To stay updated, visit Santa Clara County Guidance and City of San José News Flash.

Community members are encouraged to follow increased hygiene guidelines, including:

 • Persons at a higher risk of severe illness should stay home and away from crowded social gatherings of people as much as possible.
 • Wash hands often with soap and water for at least 20 seconds
 • Practice social distancing by avoiding close contact with other people
 • Avoid touching your eyes, nose, and mouth
 • Avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms.
 • If you are sick, limit contact with others as much as possible to keep from infecting them.
 • If you have flu-like symptoms, the CDC recommends that you stay home for at least 24 hours after your fever is gone, except to get medical care or for other necessities. (Your fever should be gone for 24 hours without the use of a fever-reducing medicine.) Immediately contact your healthcare provider if conditions and symptoms get worse.
 • If prescribed antiviral medication, please complete the entire treatment regimen.

Programa de Nutrición para Personas Mayores Aviso Público

El Programa de Nutrición ha cambiado a uno de almuerzo en caja para llevar a casa. Esta modificación asegura que las personas mayores se mantengan saludables y tengan comida nutritiva.

Lo siguiente es información sobre la respuesta de la Ciudad de San José a la última guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara para proteger la salud de nuestra comunidad para frenar la propagación del nuevo coronavirus (COVID19) y reducir la cantidad de personas infectadas.

La salud y seguridad de nuestros empleos, residentes, empresas, y visitantes es la prioridad más alta para la Ciudad de San José. Para tener información actualizada, visite los sitios de web del condado de Santa Clara y la Ciudad de San José.

El Condado recomienda las siguientes instrucciones de higiene:

 • Personas con riesgo más alto de enfermedad severa deberían quedarse en la casa y afuera de lugares sociales dónde se encuentran mucha gente, lo más que posible.
 • Quédese en casa si está enfermo con cualquier síntoma respiratorio, como fiebre, tos o dificultad para respirar, o si se siente cansado.
 • Evite estar con grandes grupos de personas.
 • Lávese las manos con agua y jabón líquido frotándoselas por al menos 20 segundos.
 • Tenga pañuelos desechables y desinfectante para manos en su automóvil, bolsa, mochila y otros lugares.
 • Evite saludar dando la mano.
 • No tosa ni estornude en sus manos, sino use un pañuelo desechable o estornude en la manga o el brazo.
 • Evite tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca.
 • Practica distancias sociales en la forma de evitar contacto cercano con otras personas.
 • Evita el tocar de sus ojos, nariz, y boca. Evita contacto cercano con cualquiera persona con síntomas parecidas a la gripa.

Chương trình dinh dưỡng cho người cao niên Thông báo

Chương trình dinh dưỡng cho người cao nién  đã chuyển sang hình thức hộp thức ăn cho tới khi có thông báo mới.

Thành phố San José đang tiếp tục theo dõi và thực hiện hướng dẫn từ
Cơ Quan y tế công đồng Quận hạt Santa Clara để có những bước chủ động bảo vệ sức khỏe của cộng đồng bằng khuyến cáo để hạn chế sự lây lan của virus Corona (COVID-19) và số người bị nhiễm bệnh.

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, cư dân, cơ sở thương mại, và du khách vẫn luôn là ưu tiên cao nhất cùa thành phố San José. Để cập nhật thông tin, vui lòng coi hướng dẫn của Quận hạt Santa Clara ở và thành phố San José ơ

Mọi người cần làm theo hướng dẫn tăng cường vệ sinh sau đây:

 • Người có nguy cơ mắc bệnh nặng nên ở nhà và tránh xa những nơi đông đúc.
 • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ít nhất trong 20 giây.
 • Tập giữ khoảng cách bằng cách tránh tiếp xúc gần với những người khác.
 • Tránh sờ vào mắt, mũi và miệng.
 • Tránh tiếp xúc với bất cứ ai bị cảm hoặc có các triệu chứng giống như cúm.
 • Nếu bạn bị bệnh, hạn chế tiếp xúc với những người khác để tránh lây nhiễm cho họ.
 • Nếu bạn có các triệu chứng giống như cúm, CDC khuyên nên ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt, ngoại trừ khi bạn cần sự chăm sóc y tế hoặc đi mua những thứ cần thiểt (Cơn Sốt của bạn sẽ hết trong vòng 24 giờ  mà không cần uổng thuốc giảm sốt) Lập tức gọi cho bác sỹ ngay nếu triệu chứng của bạn không thuyên giảm hoặc tồi tệ hơn.
 • Nếu bác sỹ cho toa thuốc chống virus, phảị uống hết toa thuốc.
Return to full list >>