Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN ĐỊA PHƯƠNG

Immigrant ResourcesRecursos para Inmigrantes移民資源

CÁC NGUỒN THÔNG TIN TRỢ GIÚP CHO NGƯỜI NHẬP CƯ

Nhiều người nhập cư có thể sử dụng các nguồn trợ giúp và phúc lợi dưới đây bất kể tình trạng di trú.

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Quý vị có phải là người nhập cư tuổi trưởng thành không có giấy tờ tùy thân và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không? Quý vị có thể hội đủ điều kiện được giúp đỡ qua Trợ Cấp Cứu Trợ Khắc Phục Thảm Họa dành cho Người Nhập Cư (DRAI) một lần. Người trưởng thành không có giấy tờ tùy thân và hội đủ điều kiện có thể được nhận $500 trợ cấp tiền mặt trực tiếp, (tối đa $1000 cho mỗi hộ gia đình. Gọi số 415-324-1011 để tìm hiểu thêm và nộp đơn xin. Quý vị có thể gọi bất kỳ lúc nào, từ thứ Hai đến thứ Bảy, 8:00 sáng đến 8:00 tối, cho đến hết thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020. Để biết thêm thông tin, truy cập trang mạng của Hội Thiện Nguyện Công Giáo Quận Santa Clara (tiếng Anh).

Quỹ Tiếp Ứng Nhanh COVID-19 của Mission Asset Fund (MAF) cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình Nhập Cư không được nhận cứu trợ của chính quyền liên bang. Các di dân có thể hội đủ điều kiện nhận một khoản trợ cấp $500 để giúp khắc phục bất kỳ vấn đề gì đang gây áp lực nhất trong cuộc sống của họ.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin và các nguồn trợ giúp trong bản tin mới nhất của Văn Phòng Sự Vụ Di Dân Quận Santa Clara.

Trợ Cấp Thất Nghiệp DACA: Sở Phát Triển Việc Làm California (EDD) khuyến khích những người có DACA và giấy phép làm việc khác và hiện đang bị sa thải do đại dịch COVID-19 nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp (tiếng Anh) . Người lao động không nhất thiết phải bị bệnh mới hội đủ điều kiện. Những người bị sa thải hoặc giảm giờ làm việc do các hạn chế liên quan đến COVID-19 cũng có thể nộp đơn xin.

Legal Aid at Work có danh sách các câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) và các nguồn cứu trợ cho những người lao động không có giấy tờ tùy thân.

Hướng Dẫn dành cho các Cư Dân California là Di Dân(Người Nhập Cư ) của Tiểu Bang California có thông tin hướng dẫn cách bảo vệ bản thân quý vị và gia đình vào thời điểm hiện tại.

TRỢ GIÚP GIA CƯ

Chính sách Tạm Ngừng Yêu Cầu Người Thuê Nhà Rời Khỏi Nhà Thuê: Thành Phố San Jose hiện đang áp dụng một chính sách ngăn chặn nhiều trường hợp yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê ngay cả khi không trả tiền thuê nhà. Chính sách này có hiệu lực cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Để biết các nguồn thông tin trợ giúp và để nhờ giúp đỡ về chính sách tạm ngừng yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê hiện hành và ảnh hưởng của chính sách này đối với quý vị:

Trợ giúp trả tiền thuê nhà: Để được trợ giúp trả tiền thuê nhà, gọi Ban Dịch Vụ Gia Cư Hỗ Trợ Gia Đình (Family Supportive Housing Services) tại số 408-926-8885 để được hướng dẫn hoặc truy cập trang mạng của Sacred Heart để điền thêm tên của quý vị vào danh sách những người quan tâm.

Trợ giúp về khoản vay thế chấp mua nhà: Để được trợ giúp về khoản vay thế chấp mua nhà, hãy liên lạc với bên cung cấp dịch vụ vay thế chấp mua nhà của quý vị. Truy cập trang mạng của Fannie Mae (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về trợ cấp khoản vay thế chấp mua nhà đối với các khoản vay từ Fannie Mae hoặc Freddie Mac. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang mạng của Cơ Quan Hỗ Trợ Vốn Vay Mua Nhà của Liên Bang (tiếng Anh).

TRỢ CẤP THỰC PHẨM

South Bay Mutual Aid đang điều phối hoạt động giao thực phẩm và đồ dùng tới nhà của người dân trong thời gian cách ly do đại dịch COVID-19. Vui lòng truy cập trang mạng của South Bay Mutual Aid (tiếng Anh) và điền mẫu đơn nếu quý vị muốn có các nguồn trợ giúp về thực phẩm. Nếu quý vị muốn tình nguyện tham gia với tổ chức này, vui lòng điền mẫu đơn tiếp nhận hồ sơ tình nguyện viên của họ (tiếng Anh) .

Giúp mua đồ tạp hóa:

  • Để được trợ giúp về thực phẩm, nộp đơn xin qua CalFresh (tiếng Anh) trên mạng trực tuyến, gửi tin nhắn “benefits” tới số điện thoại 650-376-8006 hoặc gọi số 1-877-847-3663.
  • Second Harvest Food Bank cung cấp rau, trái cây tươi và nhu yếu phẩm miễn phí cho các cá nhân và gia đình có nhu cầu. Gọi số 1-800-984-3663 (từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều), hoặc nhắn tin “GETFOOD” tới số 408-455-5181, hoặc truy cập trang mạng Second Harvest Food Bank.

Để biết các địa điểm tới lấy bữa ăntrường học cho con quý vị: Liên lạc với Thành Phố San Jose qua email, gọi 2-1-1 (làm việc 24 giờ trong ngày và có thể trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ), hoặc gửi nhắn tin mã khu vực (zip code) của quý vị tới số 89821. Quý vị cũng có thể nhập địa chỉ của quý vị vào trong bản đồ Các Địa Điểm Phân Phát Thực Phẩm (tiếng Anh) để tìm các địa điểm tới lấy thực phẩm nơi gần nhất. Vui lòng gọi các địa điểm đó trước để xác nhận xem họ có còn cung cấp dịch vụ hay không. Tờ thông tin dưới đây cũng liệt kê các địa điểm cung cấp dịch vụ tới lấy bữa ăn trường học bên lề đường. Liên lạc trực tiếp với các cơ quan trước khi tới để xác nhận là họ vẫn đang cung cấp dịch vụ. Không thấy trường học của quý vị trong danh sách? Hãy Truy cập Danh sách của Văn Phòng Giáo Dục Quận Santa Clara (tiếng Anh)  để biết thêm thông tin cập nhật nhất về các địa điểm trường học đã đóng cửa và các địa điểm phân phát bữa ăn.

Giao Đồ Ăn cho Người Cao Niên: Meals on Wheels (tiếng Anh) cung cấp các bữa ăn chế biến sẵn cho những người lớn không thể rời nhà từ 60 tuổi trở lên. Nếu quý vị cần giao đồ ăn cho bản thân quý vị hoặc một người người bạn hoặc họ hàng thân thích cao tuổi, vui lòng gọi 408-350-3200 và chọn lựa chọn 4 hoặc điền mẫu đơn giới thiệu (tiếng Anh) trên mạng trực tuyến.

Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên, quý vị có thể tới lấy bữa ăn chế biến sẵn bên lề đường ở nơi gần nhất: Liên lạc với Thành Phố San Jose qua email, gọi 2-1-1 (làm việc 24 giờ trong ngày và có thể trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ), hoặc nhắn tin mã khu vực (zip code) của quý vị tới số 89821. Quý vị cũng có thể nhập địa chỉ của quý vị vào trong bản đồ Các Địa Điểm Phân Phát Thực Phẩm (tiếng Anh) để tìm các địa điểm tới lấy thực phẩm nơi gần nhất. Vui lòng gọi các địa điểm đó trước để xác nhận xem họ có còn cung cấp dịch vụ hay không. Tờ thông tin dưới đây liệt kê các địa điểm tới lấy bữa ăn chế biến sẵn bên lề đường dành cho những người lớn từ 60 tuổi trở lên. Liên lạc trực tiếp với các cơ quan trước khi tới để xác nhận là họ vẫn đang cung cấp dịch vụ.

 

Không thể tìm thấy thông tin mà quý vị cần? Gọi 311 hoặc 408-535-3500, hoặc điền mẫu đơn liên hệ. Trò chuyện trực tiếp (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu), TTY dành cho người khiếm thính tại số 1-800-735-2922.