Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN ĐỊA PHƯƠNG

Utilities and InternetServicios Publicos e Internet水電等公共設施與互聯網

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH & INTERNET

CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

Vào thời điểm khó khăn này, một số công ty dịch vụ tiện ích sẽ không ngắt dịch vụ do quá hạn thanh toán, và một số công ty có các kế hoạch thanh toán linh hoạt. Các dịch vụ tùy thuộc vào công ty cung cấp dịch vụ, vì vậy vui lòng liên lạc với công ty cung cấp dịch vụ cho căn nhà của quý vị. Quý vị có thể tìm các công ty cung cấp dịch vụ thu rác, rác tái chế và cấp thoát nước dựa trên địa chỉ của quý vị trong công cụ tra cứu dịch vụ (tiếng Anh) của Thành Phố San Jose.

INTERNET

 

Không thể tìm thấy thông tin mà quý vị cần? Gọi 311 hoặc 408-535-3500, hoặc điền mẫu đơn liên hệ. Trò chuyện trực tiếp qua chat (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu), TTY dành cho người khiếm thính tại số 1-800-735-2922.