Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN ĐỊA PHƯƠNG

Get FoodObtencion de Alimentos獲取食物

NHẬN THỰC PHẨM

TÔI ĐANG TÌM THỰC PHẨM

Trợ cấp thực phẩm và các phúc lợi khác đã có sẵn cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp. Để nộp đơn trên mạng trực tuyến, hãy truy cập trang mạng CalFresh (tiếng Anh) hoặc gọi đường dây trợ giúp của CalFresh tại số 1-877-847-3663. CalWIN (tiếng Anh) có thể giúp quý vị về trợ cấp thực phẩm và các phúc lợi khác như trợ cấp tiền mặt hoặc các dịch vụ y tế. Nộp đơn trên mạng trực tuyến, hoặc gọi Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Santa Clara tại số 1-877-962-3633.

Second Harvest Food Bank cung cấp rau, trái cây tươi và nhu yếu phẩm miễn phí cho các cá nhân và gia đình có nhu cầu. Gọi số 1-800-984-3663 (từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều), hoặc nhắn tin “GETFOOD” tới số 408-455-5181, hoặc truy cập Second Harvest Food Bank.

Bản Đồ Tương Tác và Tra Cứu Thông Tin: Sử dụng bản đồ Tra Cứu Địa Điểm Phân Phát Thực Phẩm (Food Lookup) (tiếng Anh) hoặc Nguồn Trợ Giúp Phân Phát Thực Phẩm (tiếng Anh) để tìm các địa điểm tới lấy thực phẩm nơi gần nhất. Vui lòng gọi các địa điểm đó trước để xác nhận xem họ có còn cung cấp dịch vụ hay không. Bản đồ này hiển thị các nguồn trợ giúp về thực phẩm cho mọi độ tuổi.

Quý vị có thể nhận được các bữa ăn chế biến sẵn và đồ tạp hóa tại nhiều địa điểm trong cộng đồng. Để tìm hiểu thêm, quý vị có thể liên lạc với Thành Phố San Jose qua email, gọi số 2-1-1, hoặc nhắn tin mã khu vực (zip code )của quý vị tới số điện thoại 89821.

TÔI LÀ NGƯỜI CAO NIÊN VÀ KHÓ NHẬN ĐƯỢC THỰC PHẨM DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Giao Bữa Ăn cho Người Cao Niên: Meals on Wheels (tiếng Anh) cung cấp bữa ăn chế biến sẵn cho những người lớn không thể rời nhà từ 60 tuổi trở lên. Nếu quý vị cần giao đồ ăn đến nhà, vui lòng gọi số 408-350-3200 và chọn lựa chọn 4 hoặc điền mẫu đơn giới thiệu (tiếng Anh) trên mạng trực tuyến.

Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên, quý vị có thể tới lấy bữa ăn chế biến sẵn ở nơi gần nhất. Để tới lấy bữa ăn, liên lạc với Thành Phố San Jose qua email, gọi số 2-1-1, hoặc nhắn tin mã khu vực (zip code) của quý vị tới số điện thoại 89821.

Tờ thông tin dưới đây liệt kê các địa điểm tới lấy bữa ăn chế biến sẵn bên lề đường dành cho những người lớn 60 tuổi trở lên. Vui lòng gọi các địa điểm đó trước để xác nhận xem họ có còn cung cấp dịch vụ hay không.

TÔI CẦN CÁC BỮA ĂN TỪ TRƯỜNG HỌC CHO CON TÔI

Tờ thông tin dưới đây liệt kê các địa điểm cung cấp dịch vụ tới lấy các bữa ăn bên lề đường cho học sinh. Vui lòng gọi các địa điểm đó trước để xác nhận xem họ có còn cung cấp dịch vụ hay không. Nếu không thấy trường học của quý vị trong danh sách? Danh sách của Văn Phòng Giáo Dục Quận Santa Clara (tiếng Anh) luôn cập nhật thông tin mới về các địa điểm trường học đã đóng cửa và các địa điểm phân phát bữa ăn.

 

Không thể tìm thấy thông tin mà quý vị cần? Gọi 311 hoặc 408-535-3500, hoặc điền mẫu đơn liên hệ. Trò chuyện trực tiếp qua chat (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu), TTY dành cho người khiếm thính tại số 1-800-735-2922.