Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN ĐỊA PHƯƠNG

Employment and Job TrainingEmpleo y Capacitacion Laboral就業和工作培訓

VIỆC LÀM & DẠY NGHỀ

TÔI BỊ MẤT VIỆC HOẶC ĐANG LÀM VIỆC ÍT HƠN

Nếu đại dịch này ảnh hưởng đến khả năng làm việc của quý vị, quý vị có thể nộp đơn xin Trợ Cấp Bảo HiểmThất Nghiệp hoặc Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch. Thông qua Trợ Cấp Thất Nghiệp, có trợ cấp cho các nhân viên bị mất việc, tạm thời nghỉ việc, hoặc bị giảm số giờ làm việc. Kiểm tra thông tin chi tiết về tình trạng hội đủ điều kiện để biết Trợ Cấp Thất Nghiệp (tiếng Anh) có thích hợp với quý vị hay không. Những người không hội đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp, chẳng hạn như chủ sở hữu doanh nghiệp, những người tự kinh doanh, nhà thầu độc lập, nhân viên làm việc tạm thời và những người khác, có thể hội đủ điều kiện được nhận trợ cấp qua Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (tiếng Anh).

Để nộp hồ sơ xin Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp hoặc Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch, truy cập trang mạng của Sở Phát Triển Việc Làm California (tiếng Anh).

Để được trợ giúp thêm, liên lạc với Sở Phát Triển Việc Làm Tiểu Bang California tại số điện thoại 408-216-6200 hoặc email. Đường dây khẩn nói tiếng Việt: 1-800-547-2058.

Trang mạng về Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp của Sở Phát Triển Việc Làm (tiếng Anh) có rất nhiều thông tin hữu ích khác về cách nộp đơn xin, trong đó bao gồm:

Các Nguồn Thông Tin Trợ Giúp Khác: Có các nguồn trợ giúp dưới đây để giúp quý vị có thêm thông tin về việc nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.

Số tiền trợ cấp: Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể được nhận trợ cấp từ $40-$450 một tuần, tùy thuộc vào số tiền mà quý vị kiếm được trước đây. Quý vị có thể sử dụng Bảng Tính Trợ Cấp Thất Nghiệp (tiếng Anh) để giúp ước tính số tiền trợ cấp hàng tuần mà quý vị có thể được nhận. Trợ cấp thất nghiệp đã được mở rộng qua nhiều chương trình trợ cấp, trong đó bao gồm:

  • Chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (PUA) cung cấp trợ cấp thất nghiệp tới tối đa 39 tuần cho những người thường không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, chẳng hạn như các nhà thầu độc lập và những người lao động theo thời vụ.
  • Chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch (PEUC) gia hạn trợ cấp thất nghiệp thêm tới 13 tuần cho những người đã sử dụng hết trợ cấp.
  • Chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch của Liên Bang cung cấp thêm $600 một tuần trợ cấp thất nghiệp cho giai đoạn từ ngày 4 tháng 4 năm 2020, đến hết 31 tháng 7 năm 2020.

CalWIN (tiếng Anh) có thể giúp đỡ quý vị bằng trợ cấp tiền mặt và các phúc lợi khác chẳng hạn như trợ cấp thực phẩm và các dịch vụ y tế. Nộp đơn trên mạng trực tuyến, hoặc gọi Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Santa Clara tại số 1-877-962-3633.

TÔI KHÔNG THỂ LÀM VIỆC DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Nộp Hồ Sơ Xin Bảo Hiểm Tàn Tật: Nếu quý vị không thể làm việc vì mắc COVID-19, quý vị nên nộp hồ sơ xin Bảo Hiểm Tàn Tật (DI) (tiếng Anh) và sẽ cần phải có giấy xác nhận y tế (tiếng Anh). Bảo Hiểm Tàn Tật trả các khoản trợ cấp ngắn hạn cho những người lao động hội đủ điều kiện. Đa số người lao động ở California đều có DI (Bảo Hiểm Tàn Tật) qua khấu trừ ngân phiếu lương (ghi là “CASDI” trên đa số các cuống phiếu lương).

TÔI ĐANG TÌM VIỆC

Để biết các vị trí đang tuyển dụng, xem danh sách các hãng sở địa phương hiện đang tuyển dụng này. Các cơ hội việc làm được work2future xác minh và đăng. Quý vị đang cần thuê nhân công? Quý vị muốn đăng thông báo tuyển dụng? Liên lạc với ông Ron Lopez.

HUẤN NGHỆ (DẠY NGHỀ)

work2future cung cấp cơ hội tham gia các hoạt động huấn nghệ(dạy nghề) trực tuyến miễn phí qua hệ thống Metrix E-Learning, dịch vụ trực tuyến này tạo cơ hội cho cư dân tận dụng hiệu quả thời gian trong thời gian đại dịch bằng cách học những kỹ năng được các hãng sở coi trọng. Hệ thống Metrix có một catalog với hơn 5.500 khóa học, trong đó bao gồm các chuyên ngành như kinh doanh, công nghệ thông tin, sản xuất, dịch vụ khách hàng, bán lẻ, tài chính, và nhiều chuyên ngành khác. Để biết thêm thông tin về các khóa học và đăng ký, vui lòng truy cập trang học trực tuyến của Metrix (tiếng Anh).

work2future cũng có thể giúp đỡ quý vị qua tư vấn nghề nghiệp riêng từng người. Bước đầu tiên là đăng ký tham dự buổi giới thiệu thông tin.


Không thể tìm thấy thông tin mà quý vị cần? Gọi 311 hoặc 408535-3500, hoặc điền mẫu đơn liên hệ. Trò chuyện trực tiếp qua chat (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu), TTY dành cho người khiếm thính tại số (800) 735-2922.