Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN ĐỊA PHƯƠNG

Health and WellnessSalud y Bienestar健康與養生

Y TẾ VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE

XEM LỆNH Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Các Nội Dung Về Sự Thay Đổi của Lệnh Trú Ẩn Tại Gia của Quận Santa Clara: Bắt đầu từ ngày 5 tháng Sáu, các nội dung về sự thay đổi của Lệnh Trú Ẩn Tại Gia của Quận Santa Clara sẽ cho phép nhiều hoạt động và ngành nghề mở cửa trở lại. Với các quy định giãn cách giao tiếp xã hội (tránh tiếp xúc gần) và các yêu cầu về an toàn, lệnh cập nhật:

 • Mở rộng thêm hoạt động kinh doanh đã được phép trước đây, hiện sẽ bao gồm cả hoạt động ăn uống ở ngoài trời tại các tiệm ăn và mua sắm bên trong tiệm tại các địa điểm bán lẻ; 
 • Cho phép tất cả các trẻ em tham gia các chương trình giữ trẻ, trại hè, lớp học hè, hoặc các chương trình giáo dục và giải trí khác, miễn là mỗi nhóm giới hạn tối đa 12 em. 
 • Cho phép tụ tập ngoài trời tới tối đa 25 người để tham gia các lễ hội văn hóa và nghi lễ tôn giáo;
 • Cho phép mở cửa trở lại các hoạt động giải trí ngoài trời không có tiếp xúc gần, chẳng hạn như bơi lội; và
 • Cho phép tụ tập nhưng vẫn ngồi trên xe, bao gồm cả các rạp hát lái xe vào xem.

Lệnh cập nhật sẽ bắt đầu có hiệu lực lúc 12 giờ 01 phút đêm thứ Sáu, ngày 5 tháng Sáu, 2020, và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Giám Đốc Sở Y Tế có thông báo mới hoặc bãi bỏ. Để biết thêm thông tin, truy cập trang mạng của Sở Y Tế Cộng Đồng của Quận

THÔNG TIN SỨC KHỎE Y TẾ VỀ COVID-19

Quận Santa Clara đã đưa vào ứng dụng một nguồn thông tin trợ giúp trực tuyến mới để cung cấp thông tin xét nghiệm và hướng dẫn cách đi xét nghiệm. Trang này có thông tin về các địa điểm của Quận và các tổ chức phi chính phủ nơi cư dân cộng đồng có thể đến xét nghiệm. Trang cũng có thông tin về việc xét nghiệm cho những người không có bảo hiểm hoặc không có điều kiện sử dụng bác sĩ.

Ngoài nguồn thông tin trợ giúp trực tuyến nói trên, Thành Phố San José và Quận Santa Clara còn điều hành hai địa điểm xét nghiệm cộng đồng ở San José. Cùng phối hợp với Chương Trình Project Baseline của Verily, hiện có dịch vụ xét nghiệm miễn phí lái xe qua cho tất cả các cư dân, không có triệu chứng hoặc những biểu hiện khác, tại Santa Clara County Fairgrounds (344 Tully Road) và San José PAL Stadium (680 S 34th Street). Cả hai địa điểm đều hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, chỉ phục vụ theo hẹn. Lấy hẹn tại trang mạng của chương trình Project Baseline (tiếng Anh). Không cần phải có bảo hiểm sức khỏe. Cùng phối hợp với OptumServe, Quận Santa Clara đã thêm một địa điểm xét nghiệm COVID-19 mới tại James Lick High School ở Phía Đông San José. Địa điểm sẽ mở cửa phục vụ miễn phí những người hội đủ điều kiện và không có yêu cầu về bảo hiểm, thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, chỉ phục vụ theo hẹn. Để xếp lịch hẹn, cư dân có thể gọi số 888-634-1123 hoặc truy cập trang mạng về các địa điểm xét nghiệm này (tiếng Anh).

Dữ kiện thực tế về Vi-rút Corona được cung cấp qua Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Santa Clara.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

CalWIN (tiếng Anh) có thể giúp quý vị với bảo hiểm sức khỏe và các phúc lợi khác như trợ cấp tiền mặt hoặc trợ cấp thực phẩm. Nộp đơn trên mạng trực tuyến, hoặc gọi Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Santa Clara tại số 1-877-962-3633.

ĐỐI PHÓ VỚI TÂM TRẠNG CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU

Nhiều người đang phải đối phó với tâm trạng căng thẳng hoặc lo âu trong thời gian bất ổn này. Vui lòng xem tờ thông tin của Sở Sức Khỏe Hành Vi Quận Santa Clara để biết thêm thông tin, quý vị có thể nhấp vào các phiên bản chuyển ngữ dưới đây:

KIỂM SOÁT TÂM TRẠNG CĂNG THẲNG KHI TRÔNG NOM CHĂM SÓC TRẺ EM

Để tìm hiểu cách kiểm soát tâm trạng căng thẳng khi trông nom chăm sóc trẻ em trong tình trạng khẩn cấp COVID-19, hãy nhấp vào tờ thông tin viết bằng các ngôn ngữ sau đây:

CHĂM SÓC NGƯỜI CAO NIÊN VÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH LỚN TUỔI

Truy cập trang mạng của Cơ Quan Trợ Giúp Người Cao Niên California (tiếng Anh) hoặc Các Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (tiếng Anh) để biết thông tin và các nguồn trợ giúp cho người cao niên và những người chăm sóc người cao niên.

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm tức thời, gọi 9-1-1.

Nếu quý vị hoặc người quen của quý vị đang bị người bạn đời ngược đãi, có các nguồn trợ giúp có thể giúp đỡ quý vị trong cộng đồng. Các cơ quan trợ giúp nạn nhân bị bạo hành gia đình dưới đây có thể cung cấp dịch vụ tư vấn can thiệp khủng hoảng và lập kế hoạch bảo vệ an toàn từ xa, và các dịch vụ khác chẳng hạn như nơi trú ẩn khẩn cấp, trợ giúp về gia cư, và bảo vệ quyền lợi pháp lý.

 • AACI Asian Women’s Home
  • Đường Dây Nóng 24 giờ trong ngày: 408-975-2739
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông & các Ngôn Ngữ Á Châu Khác
 • Community Solutions (Quận Phía Nam) (tiếng Anh)
  • Đường Dây Nóng 24 giờ trong ngày: 1-877-363-7238
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha
 • Next Door Solutions to Domestic Violence (tiếng Anh)
  • Đường Dây Nóng 24 giờ trong ngày: 408-279-2962
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha
 • Maitri (tiếng Anh)
  • Đường dây trợ giúp: 1-888-862-4874 (Trực tiếp: Thứ Hai - thứ Sáu 9am-3pm; kiểm tra hộp thư thoại vào lúc khác)
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh & các Ngôn Ngữ Nam Á
 • YWCA Silicon Valley (tiếng Anh)
  • Đường Dây Nóng 24 giờ trong ngày: 1-800-572-2782
 • SafeChat Silicon Valley (Trò Chuyện Trực Tiếp trên Mạng Trực Tuyến) (tiếng Anh)
  • Làm việc 7 ngày/tuần
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha

Để được trợ giúp kín đáo và miễn phí, quý vị cũng có thể liên lạc với Đường Dây Khẩn Trợ Giúp Nạn Nhân Bạo Hành Gia Đình Quốc Gia bằng cách gọi số 1-800-799-SAFE (7233). Những người điếc và lãng tai có thể sử dụng TTY 1-800-787-3224 hoặc gọi qua video tại phone tại số 1-855-812-1001 hoặc email. Nếu quý vị không thể gọi điện thoại an toàn, hoặc nếu quý vị cảm thấy e ngại, lựa chọn khác để được giúp đỡ trực tiếp là sử dụng dịch vụ trò chuyện trực tiếp qua chat (tiếng Anh). Quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ kín đáo riêng từng người, ngay tức thời như khi quý vị liên lạc qua điện thoại. Dịch vụ trò chuyện có sẵn hàng ngày, 24/7/365.

 

Không thể tìm thấy thông tin mà quý vị cần? Gọi 311 hoặc 408535-3500, hoặc điền mẫu đơn liên hệ. Trò chuyện trực tiếp qua chat (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai - thứ Sáu), TTY dành cho người khiếm thính tại số (800) 735-2922.