Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

Lấy hẹn thu gom đồ phế thải MIỄN PHÍ

Các cư dân của Thành Phố San José: Quý vị có đồ phế thải cần bỏ đi?
Thực hiện theo các bước sau để lấy hẹn thu gom đồ phế thải miễn phí.

  1. Xem danh sách các đồ phế thải có thể được thu gom.
  2. Nhập địa chỉ của quý vị trên bản đồ Tra Cứu các Dịch Vụ dành cho Cư Dân để tìm công ty thu gom đồ tái chế của quý vị (họ sẽ thu gom đồ phế thải của quý vị).
  3. Hãy gọi cho công ty thu gom đồ tái chế này để lấy hẹn thu gom. Lên danh sách các đồ phế thải cần bỏ đi.
  4. Đặt các đồ phế thải của quý vị ra ngoài không quá 24 giờ trước lịch hẹn thu gom.

 Thông tin quan trọng về chương trình Thu Gom Đồ Phế Thải: